Get the latest delivered to your inbox
Privacy Policy

Now Reading

Catalyst Paper (TSE:CTL) publishes 2006 Sustainability Report

Catalyst Paper (TSE:CTL) publishes 2006 Sustainability Report

Published 05-11-07

Issued by Catalyst Paper Corporation

Summary

The report quantifies Catalyst's progress toward its CSR goals and presents key measures of its social, economic and environmental performance

Report Highlights

  1. Hearst Marquard Publishing Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 012402670, będącą płatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym 527-173-87-37 jest Organizatorem Konkursu Wakacyjne Wygrywanie, zwanym dalej „Konkurs”.
  2. Konkurs promowany jest w miesięczniku Cosmopolitan. Może być także promowany przez masowe wysyłki sms do osób, które uprzednio wyraziły na to zgodę.
  3. Konkurs rozpocznie się w dniu 08.06.2012 od godziny 00:00 i trwać będzie do 09.07.2012 do godziny 23:59.
  4. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Wzięcie udziału w konkursie możliwe jest za pośrednictwem telefonu komórkowego w sieci Orange, Plus GSM, T-Mobile/Heyah i Play.

§2
Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 

Catalyst Paper Corporation

Catalyst Paper Corporation

Join today and get the latest delivered to your inbox